การบริหารจัดการแรงงาน


  แรงงานคิดเป็นสัดส่วนประมาณ50-75%ของต้นทุนคลังสินค้าทั้งหมดทำให้สิ่งนี้เป็นองค์ประกอบ ที่สำคัญของห่วงโซ่อุปทานของท่านในการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่กำลังดำเนินการ


เพิ่มประสิทธิภาพแรงงานคลังสินค้าของท่านด้วยความแม่นยำ

  ระบบการจัดการแรงงาน ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถลดต้นทุนค่าแรงขณะเดียวกันก็ลดอัตราการลาออกของลูกจ้างโดยให้รางวัลจาก ผลการทำงานที่มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพและปลอดภัย ด้วยเครื่องมือที่ล้ำสมัยของการจัดการ และตรวจติดตาม สถานะแรงงาน ท่านสามารถเพิ่มความต้องการจากการปฏิบัติการวางแผนงานจากช่องทาง ออมนิ DMของเราที่ใช้งานผ่านแอพพลิเคชั่นมือถือสามารถช่วยเคลื่อนย้ายหัวหน้างานออกไปยังพื้นที่คลังฯ ที่ซึ่งพวกเขาสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับทีมงานมากชึ้น

คุณสมบัติ และ ฟังก์ชั่น

  • ทำให้เข้าใจว่าพนักงานกระทำการอย่างไรต่อมาตรฐานด้านวิศวกรรม
  • ใช้เงื่อนไขการวิเคราะห์what-if เพื่อจำแนกองค์ประกอบของพนักงานที่ดีที่สุด
  • คาดการณ์และวางแผนแรงงานรายวัน รายกะ ลักษณะงานและโซนการทำงาน
  • วางแผนความต้องการด้านกำลังคนและเพิ่มประสิทธิภาพการวางแผนแรงงาน
  • เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานล่วงเวลาของพนักงานประจำและพนักงานชั่วคราวด้วยพื้นฐานการคาดการณ์ความต้องการ
  • ใช้ความสามารถการจัดการของระบบโทรศัพทร์เคลื่อนที่เพื่อให้หัวหน้างานสามารถใช้เวลาบนพื้นที่การทำงานจริงเพื่อดูประสิทธิภาพการทำงานและประสิทธิผลของงานด้วยข้อมูลแบบปัจจุบันขณะ
  • คำนวนผลตอบแทนที่ต้องจ่ายและนำเข้าสู่ระบบการจ่ายค่าจ้างเงินเดือน
  • พร้อมใช้งานบนระบบแพลทฟอร์ม .NET และIBM I Series