การจัดการคลังสินค้า


ระบบการจัดการคลังสินค้า

ตั้งแต่ปี2016เราได้รับการจัดอันดับให้เป็นระบบซอฟต์แวร์บริหารจัดการคลังสินค้าที่ดีที่สุดเป็นเวลาแปดปีติดต่อกัน

  โซลูชั่นการบริหารจัดการคลังสินค้าของเราทำงานตั้งแต่การบริหารสินค้าคงคลัง การจัดการทรัพยากร ด้านแรงงาน การจัดการพื้นที่ และความสามารถในการปฏิบัติตามเงื่อนไข ระบบสามารถบูรณาการให้ระบบ การจัดการด้านซัพพลายเชนซอฟแวร์การจัดการขนส่งและระบบอัจฉริยะทางธุรกิจทำงานด้วยกันได้ท่นสามารถบรรลุผลสำเร็จโดยใช้ช่องทางจัดจำหน่ายแบบออมนิ (Omni-Channel)

คุณสมบัติ และ ฟังค์ชั่น

  รองรับความต้องการด้านคลังสินค้าที่มีความซับซ้อนรวมถึงการบริการที่มีมูลค่าเพิ่ม, การติดตามหมายเลขล็อต รหัสกำกับสินค้า และการเรียกคืนสินค้า นำการใช้ประโยชน์จากตรรกะการเติมเต็มสินค้าขึ้นสูงเพื่อบริหาร คำสั่งงาน นำข้อจำกัดพื้นฐานมาใช้ มีการเติมเต็มสินค้าแบบเป็นปัจจุบันและวิธีการที่ล้ำหน้าในการบรรจุ สินค้าตามคำสั่งซื้อมาใช้ ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการนับสต๊อกสินค้ากับผู้ตรวจประเมินโดยอาศัยฟังก์ชั่นการตรวจนับสินค้าตามรอบ ทำให้กระบวนการรับสินค้าและการcrossdockมีประสิทธิภาพมากขึ้นสามารถทำการตรวจสอบคุณภาพสินค้า และประเมินประสิทธิภาพผู้ขาย
  ทำให้เกิดการขนส่งแบบบูรณาการ รวมทั้งการกระทบยอดค่าขนส่ง การยกเว้นเขต/การดึงสินค้าLTL และการ เลือกราคามาพิจารณา ข้อมูลสามารถแสดงบนRFสั่งการด้วยเสียง และเทคโนโลยีการจัดการวัสดุอุปกรณ์ เอื้ออำนวยประโยช์ต่อช่องทางออมนิ และหรือการเติมเต็มสินค้าจากหลายช่องทาง สามารถติดตั้งได้ทั้งบนเซิร์ฟเวอร์ หรือบนคลาวด์เทคโนโลยีห่วงโซ่อุปทานที่ปรับให้เข้ากันได้อย่างดีและพร้อมสำหรับการทำงาน

  ในตลาดที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เล็กน้อย คุณต้องการความคล่องตัวและความยืดหยุ่นในการคว้าโอกาศใหม่ๆ อย่างรวดเร็ว ในขณะที่ยังคงดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานอยู่ Manhattan SCALE บนการทำงานของMicrosoft’s.NET คือโซลูชั่นที่ถูกต้องที่สุดในการจัดการปัญหาความ ต้องการกระจายสินค้า และให้แนวคิดคุณลักษณะที่ผสมผสานแล้วอย่างดี มีฟังก์ชั่นการใช้งาน และมีเทคโนโลยี ที่องค์กรใฝ่หาเพื่อนำมาแก้ไขความท้าทายด้านการดำเนินงานทางซัพพลายเชน

คุณสมบัติ และ ฟังค์ชั่น

  • เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการพื้นที่คลังฯเพื่อให้สามารถเติมเต็มคำสั่งซื้อได้เร็วขึ้นและลดค่าใช้จ่าย
  • เพิ่มความถูกต้องของคำสั่งซื้อและลดการสำรองสินค้าคงคลัง
  • ทำให้การเติมเต็มสินค้าง่ายขึ้นโดยทำให้การจัดการคำสั่งซื้อมีประสิทธิภาพ เช่นการหยิบและการเตรียมการจัดส่งสินค้า
  • เพิ่มประสิทธิภาพแรงงาน การจัดเก็บสินค้า กระบวนการด้านการจัดเก็บเงินโดยตลอดทั้งคลังสินค้า
  • คาดการณ์ความต้องการแรงงานอย่างถูกต้อง เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและลดต้นทุนค่าล่วงเวลา
  • ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางธุรกิจแบบปัจจุบัน
  • แบ่งปันข้อมูล การแจ้งเตือนฟังก์ชั่นงาน นำเสนอมุมมองและรายงานแก่องค์กรและหุ้นส่วนทางธุรกิจ
  • ให้ข้อมูลที่เด่นชัดขึ้นของรถเทรนเลอร์และทรัพย์สินอื่นๆในลานจอดหรือพื้นที่ที่กำหนด
  • ลดต้นทุนขนส่งโดยการเพิ่มประสิทธิภาพเส้นทางจัดส่ง มีตัวเลือกของราคาและผู้ให้บริการ
  • ลดค่าขนส่งโดยการบริหารการรวบรวมส่งสินค้าเข้าด้วยกัน

แมนฮัตตัน สเกล - โบรชัวร์

  เราคือผู้ประดิษฐ์นวตกรรมpure-playหนึ่งเดียวในตลาด เรานำสิ่งที่แตกต่างโดยเน้นที่นวตกรรมซึ่งมีคุณค่าที่สุด และมีความหมายอย่างมากมายสู่ลูกค้า รวมทั้งเทคโนโลยีสถาปัตยกรรมแบบองค์รวมหนึ่งเดียวที่มีสาม ประโยชน์สำคัญ:
    1. โซลูชั่นข้ามสายงานธุรกิจ
    2. ต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของธุรกิจ
    3. พลังของส่วนประกอบที่ใช้ร่วมกัน

โซลูชั่นข้ามสายงานธุรกิจ

  ความสามารถในการที่จะแบ่งค่าขนส่งสินค้า แรงงาน สินค้าคงคลัง และต้นทุนค่าใช้จ่ายใน ห่วงโซ่อุปทาน เพื่อกำหนดค่าใช้ทั้งหมดของรายการที่จะให้บริการ (TCO) สำหรับลูกค้า ที่ตามปกติ ต้องมีการบูรณาการขนานใหญ่และการประสานความพยายามอย่างมาก (TCO) สำหรับลูกค้า ตามปกติต้องมีการบูรณาการขนาใหญ่และการประสานความพยายามอย่างมาก

ต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของธุรกิจ (TCO)

  สำหรับผู้บริหาร ไอทีแพลตฟอร์มของเราช่วยให้TCOมีความมั่นคง คุณจะได้รับชุดเครื่องมือในจัดการ ความปลอดภัย การบริหารทรัพยากร การกำหนดค่าระบบ และการบูรณาการข้ามสาขาวิชาการอันจะ เอื้อประโยชน์ต่อการประหยัดจากขนาด การใช้ซึ่งเทคโนโลยีที่มีมาตรฐาน การพัฒนาเครื่องมือและภาษานั้นสามารถทำให้มั่นใจได้ว่า ความต้องการความสามารถเชิงเทคนิคนั้นมีพร้อมสรรพในตลาด

พลังของส่วนประกอบที่ใช้ร่วมกัน

  เมื่อองค์กรมีระบบที่แตกต่างหลายอย่างในการทำงาน บ่อยครั้งที่ก่อให้เกิดความซ้ำซากฟุ่มเฟือยในองค์กร ตัวอย่างรวมถึง การบริหารลานจอดรถ การส่งพัสดุและความสามารถในการมองเห็นสินค้าคงคลัง ผลที่ตามมาของระบบที่ซ้ำซ้อนนี้เริ่มจากความสับสนง่ายๆที่นำมาซึ่งชื่อที่เรียกในการประชุมที่แตกต่างกันไป ยังผลให้ข้อมูลที่มีราคาแพงและซับซ้อนนั้นไม่สามารถประสานกันได้ จนส่งผลให้เกิดการผิดนัด เกิดการเรียกเก็บเงินคืนและที่คล้ายคลึงกันนี้

แพลตฟอร์มนี้จะช่วยให้ลูกค้าของเราทั่วโลกได้เข้าใกล้ลูกค้าของพวกเขายิ่งขึ้นได้บรรลุผลตอบแทนการลงทุนในโลกความจริง และมีผลลัพธ์อย่างเช่น:

  • ลดลงต้นทุนสินค้าคงคลัง10-25%
  • ประหยัดต้นทุนแรงงาน 15-30%
  • ลดค่าใช้จ่ายในการกระจายสินค้าเทียบกับอัตราส่วนยอดขาย 1.3%
  แพลทฟอร์มของแมนฮัตตันให้อำนาจในการมองเห็นและทำการแบบปัจจุบันเพื่อที่ว่าประสิทธิภาพของคุณจะได้เพิ่มประสิทธิภาพขึ้นทุกครั้ง