การจัดการขนส่ง

การกระจายทรัพยากรและเครื่องมือตารางการเดินรถ

  • ระบบการวางแผนล่วงหน้า
  • การวางแผนการควบคุมและการจัดการสินค้าคงคลัง
  • เป้าหมายเป็นการเพิ่มการหมุนเวียนของสินค้าและปรับปรุง DIFOT (ขนส่ง In Full, ทันเวลา)

  การใช้ข้อกำหนดที่ดีที่สุดของทรัพยากร

    ข้อจำกัด
    • สินค้า/ความสอดคล้องกับยานพาหนะ (DG,หนาวจัด,ล้อมรอบ)
    • เคอร์ฟิว/ข้อจำกัดในการเข้าถึงของยานพาหนะ
    • ช่องในการขนส่ง
    • เขตพาหนะ / ภูมิภาค
    • ข้อจำกัดการออกใบอนุญาติของพนักวานขับรถ
    • คลังสินค้า หรือ สถานที่เก็บรถ


  Primarius F-OPT (เครื่องมือเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเส้นทางเดินรถ) คือระบบการจัดเส้นทาง ขนส่งสินค้าที่สามารถบริหารเงื่อนไขการจัดการที่หลากหลาย ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ และความคล่องตัว ในการจัดการรถและเส้นทางการจัดส่งโดยอาศัยเงื่อนไขอาทิ
  1. วิธีการ
    • วิเคราะห์หลักการทำงานในปัจจุบัน
    • การสร้างแบบจำลองและทดลองการทำงานในทางเลือกแบบต่างๆ
    • การพัฒนาและดำเนินการระบบเพิ่มประสิทธิภาพตามทางเลือกนั้นๆ
  เครื่องมืออันทรงประสิทธิภาพของPrimariusนั้นเป็นพร้อมใช้งานเพื่อรองรับความซับซ้อนอย่างมากในธุรกิจขนส่งสินค้า
  2. ใช้ประโยชน์จากF-OPT
    • เชื่อมต่อข้อมูลโดยง่าย
    • จัดการเดินรถ ด้วยคำสั่งแบบ turn by turn
    • กำหนดเส้นทางแบบDynamic โดยสื่อสารผ่าน HP/SMS
    • ดำเนินการบน WAN หรือ Web
    • การเชื่อมต่อด้วย Google Maps และ
    • ความสามารถในการเชื่อมต่อกับระบบการติดตาม GPS
  3. การนำเข้าข้อมูลที่จำเป็นเบื้องต้น
    • สถานที่ (ลูกค้า คลัง ผู้ขาย)
    • ทรัพยากร และความพร้อม (รถและผู้ปฏิบัติงาน)
    • เงื่อนไขทรัพยากร (ข้อจำกัดและความเข้ากันได้)
    • หัวข้องาน(จัดส่ง ผู้ขายมารับ การคืนสินค้า) และ
    • คำสั่งซื้อจากลูกค้า (จากการนำเข้าผ่านHost)
  4. การทำรายงาน
    • สรุปเส้นทาง,
    • เอกสารเส้นทาง
    • คำสั่งรอบต่อรอบ,
    • ดาวโหลดแผนตารางทำการ
    • รายงานที่กำหนดเองเมื่อจำเป็น


  Primariusมีความเชี่ยวชาญในการให้บริการโซลูชั่นสำหรับการวางแผนการทำงานที่มีความซับซ้อน โซลูชั่นการจัดการทรัพยากรและเส้นทางการเดินรถของเราจะช่วยบริหารเงื่อนไขที่ซับซ้อนหลากหลายได้ เพื่อให้ทีมงานภาคสนามของท่านได้รับเส้นทางที่วางแผนมาอย่างดีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน โดยอาศัยพื้นฐานของงาน ทรัพยากร เวลาและข้อจำกัดต่างๆในการทำงาน

Solutionของเราตอบสนองธุระกิจด้วยความสามารถทางการจัดการกับข้อจำกัดที่หลายหลายเช่น

  • กิจกรรมดำเนินการ (เมื่อไหร่, อะไร, จำนวน)
  • ทรัพยากร (สินทรัพย์, คน, อุปกรณ์ และ ความพร้อม)
  • ผลผลิต (โดย ทรัพยากร, กิจกรรม, ช่วงเวลา)
  • การจัดลำดับความสำคัญ (กฏระเบียบ, ข้อผูกมัด)
  • ระดับการบริการ (สามารถยอมรับได้ หรือ ต้องการ)และ
  • ต้นทุน (ตายตัว, ผันแปร, กำไร)

โซลูชั่นของเรามีความสามารถในการ


  • - เชื่อมต่อข้อมูลโดยง่าย
  • - จัดการเดินรถ ด้วยคำสั่งแบบ turn by turn
  • - กำหนดเส้นทางแบบDynamic โดยสื่อสารผ่าน HP/SMS
  • - ดำเนินการบน WAN หรือ Web
  • - การเชื่อมต่อด้วย Google Mapsและ
  • - ความสามารถในการเชื่อมต่อกับระบบการติดตาม GPS