การเพิ่มประสิทธิภาพ  Primariusให้บริการโซลูชั่นซอฟแวร์OMSที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการระบบขององค์กรให้มี ความสามารถอย่างยิ่งยวดในการบริหารจัดการสินค้า
  • ระบบการวางแผนล่วงหน้า
  • ควบคุมการวางแผนและจัดการสินค้าคงคลัง
  • เป้าหมายคือการเพิ่มอัตราการหมุนเวียนของสินค้าและปรับปรุง DIFOT (การส่งสินค้า เต็มจำนวน ทันเวลา)


  OOMSคืออระบบการวางแผนที่มีความล้ำหน้าที่สุดที่ออกแบบโดยPrimariusเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้สินค้าคงคลัง
OMSได้ถูกพัฒนาเพื่อเพิ่มอัตราหมุนเวียนสินค้า ลดปริมาณสินค้าคงคลัง และเพิ่มความสามารถใน การบริการลูกค้าทำให้คำสั่งซื้อสามารถส่งมอบทันเวลา เต็มจำนวนโดยพิจารณาให้มีสินค้าคงคลังน้อยลงกว่าเดิม


  ชุดเครื่องมือ OMS ประสานความล้ำสมัยของเครื่องมือการวางแผนความต้องการ สามารถคาดการณ์สินค้า ทุกรายการ ในทุกสถานที่ คำนึงถึงเทรนด์ ฤดูกาลและกิจกรรมส่งเสริมการขาย จากการคาดการณ์ความต้องการสินค้านี้ OMS ใช้ความล้ำสมัยของ ซัพพลายเพลนเนอร์ (Supply Planner) เพื่อประเมินจำนวนสินค้าที่เหมาะสมที่สุดในแต่ละรายการ ในช่วงเวลาที่ถูกต้อง และช่วยตอบโจทย์ ข้อจำกัดทางการเงิน และการปฏิบัติการ อาทิ ปริมาณมูลค่าสินค้าคงคลัง หรือเป้าหมายอัตราหมุนของสินค้า ท้ายที่สุดOMSนำไปใช้กับระบบการกระจายสินค้าเพื่อทำให้บริษัทสามารถส่งต่อสินค้าที่ถูกต้องเหมาะ สมที่สุด ไปยังสถานที่ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้
  ผลที่จะได้รับจากOMSในธุรกิจปกติทั่วไปอาทิ
    • โซลูชั่นการทำกำไรทางธุรกิจ
    • การคาดการณ์ทุกๆรายการสินค้าในทุกทำเลที่ตั้ง
    • ลดโอกาสสินค้าขาดสต๊อก
    • ควบคุมสินค้าล้นสต๊อกและให้ความสามารถในการเข้าถึงข้อมูล
    • การลดต้นทุนค่าในการจัดส่งสินค้าเร่งด่วน
    • ปรับปรุงการบริหารสินค้าคงคลัง
    • สร้างฟังก์ชั่นการบริหารรายการวัตถุดิบ
    • คาดการณ์ผู้ขาย
    • ประเมินผลการปฎิบัติงาน
    • บริหารต้นทุน คาดการณ์การขาย
    • พยากรณ์กระแสเงินสด
    • วางแผนการกระจายสินค้า
    • วางแผนการส่งเสริมการขาย