การจัดเก็บสินค้า


ในคลังสินค้าก็เสมือนอสังหาริมทรัพย์ ที่พื้นที่จัดเก็บทำให้เกิดความแตกต่างทั้งหลาย

  การจัดเก็บสินค้าของท่านมีผลกับประสิทธิภาพการทำงาน ความปลอดภัยในการทำงาน และความถูกต้องของ คำสั่งงาน คุณต้องการสินค้าเคลื่อนไหวเร็วในที่เก็บที่สามารถเข้าถึงสินค้าได้สะดวก สินค้าที่จัดชุดได้รับการเก็บ ไว้ด้วยกัน สินค้าน้ำหนักมากจัดวางในแบบที่ลดการสูญเสีย และพื้นที่จัดเก็บ สินค้าทั้งหมดของท่านได้รับการ เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บ
  โซลูชั่นที่ทรงพลังของเราจะเพิ่มความสามารถในการหยิบสินค้า ลดความต้องการในการเติมสินค้า และเพิ่มการ ส่งผ่านโดยการจำแนกพื้นที่จัดเก็บที่ดีที่สุดสำหรับสินค้าทั้งหมดในคลังฯ

คุณสมบัติ และ ฟังค์ชั่น

  • ตั้งค่าได้ง่ายและเปลี่ยนแปลงค่าของพื้นที่การหยิบสินค้าตามฤดูกาลหรือตามความต้องการได้
  • สามารถรวมรายการสินค้าเชิงกลยุทธ์สำหรับการเติมสินค้าที่เร่งด่วนและปรับปรุงการจัดวางตามเทรน และความหลากหลาย
  • ใช้คุณลักษณะของสินค้าและความเร็วในการคำนวนคุณค่าที่เกี่ยวข้องเพื่อการจัดวางที่มีศักยภาพแต่ละ อัน
  • รวมคุณค่าในทุกผลิตภัณฑ์ เปรียบเทียบการเคลื่อนย้ายรวบรวมนับล้านครั้งที่ได้จากกลยุทธ์การตั้งค่า
  • จำลองกฎที่ตั้งค่าไว้อย่างแตกต่างเพื่อหาการตั้งค่าที่เหมาะสมที่สุดด้วยความสามารถในการจัดการสถานการณ์