อีคอมเมิร์ซ


"Available" จริงๆหมายถึงอะไร

  เราพัฒนา Available(ความพร้อม) ไปยัง Commerce( การค้า)* เพราะไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่จะเหมาะและเข้ากันได้ไปกับทุกสิ่ง ความพร้อมอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับลูกค้าแต่ละรายของคุณ รวมทั้งสินค้าของคุณ และตัวคุณเอง
  Available to Commerce เป็นกฎของกลไกขั้นสูงที่ใช้จัดการสินค้าคงคลังขององค์กร ทำให้คุณสามารถจำแนกมุมมอง หรือ สถานการณ์เพื่อจับคู่กับลูกค้าที่เหมาะสม ในจำนวนเครือข่ายสินค้าคงคลังที่ถูกต้อง

คุณสมบัติ และฟังก์ชั่น

  • เครือข่ายสินค้าคงคลังสามารถเร่งพลังความสามารถในการขายตลอดเวลา
  • สร้างกฎครอบคลุมความพร้อมของสินค้าคงคลังบนปัจจัยต่างๆ
  • สร้างการเตือนสถานนะสินค้าคงคลังแบบปัจจุบันขณะ
  • สร้างช่องทางการขายที่สามารถเข้าถึงข้อมูลสินค้าส่วนกลางสามารถเรียกหาสินค้าจากทุกมุมโลก
  • บริหารความพร้อมด้วยการจัดการข้อจำกัดต่างๆอาทิ ปัญหาภาระงานการเติมสินค้า

   ให้เครือข่ายของท่านทำการค้า โดยโซลูชั่นส่วนกลางออมนิมอบโครงสร้างพื้นฐานที่ค้าปลีก จำเป็นต้องใช้ในการสร้างองค์กรที่ต้องมีการปรับตัวสูง


เปลี่ยนศุนย์รับเรื่องลูกค้าเป็นศูนย์สร้างรายได้

  บริหารวัฎจักรคำสั่งซื้อด้วยช่องทางลูกค้าสัมพันธ์ออมนิ กระจายการขายและความสามารถในการเติมสินค้าที่มีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติ และฟังก์ชั่น

  • สร้างCSRsที่เร็วและเข้าถึงง่ายแก่ลูกค้าที่ใช้งานล่าสุดจากช่องทางต่างๆ
  • ทำให้คำสั่งซื้อสั้นลงด้วยการทำให้ข้อมูลที่มีการเรียกใช้มากที่สุดเข้าถึงด้วยคลิกที่น้อยลง
  • ทำให้call center สามารถบริหารจัดการคำสั่งซื้อได้
  • สนับสนุนการตรวจจับคำสั่งซื้อเช่น ราคา โปรโมชั่น ภาษีและกระบวนการชำระเงิน
  • สนับสนุนการคืน การเปลี่ยนคำสั่งซื้อในช่องทางใดๆ
  • สร้างช่องทางสนทนาร้านค้าแบบคลิกและรับสินค้ากับลูกค้า เพื่ออำนวยความสะดวกลูกค้า
  • ให้เห็นข้อมูลการซื้อสินค้าของลูกค้าทุกรายในทุกการจับจ่าย
  • ทำให้ข้อมูลประสบการณ์ของผู้ใช้อันมากมายเกิดขึ้นผ่านการเชื่อมต่อและใช้งานง่าย
  • ให้CSRsมีความสามารถในการขายทั่วทั้งเครือข่ายโดยใช้วิธีการจัดส่งหลายวิธี เช่น ส่งตามที่อยู่ รับที่ร้าน หรือส่งไปที่ร้าน


การเพิ่มประสิทธิภาพการเติมสินค้าด้วย DOM

  ซอฟแวร์การบริหารการกระจายคำสั่งซื้อของเราทำให้ผู้ค้าปลีกในช่องทางแบบออมนิและผู้ผลิตสินค้าเพื่อผู้บริโภคมีเครื่องมือการ ปฏิบัติการค้าปลีก เพื่อบริหาร ดูแล และเพิ่มประสิทธิภาพช่องทางการบริหารการสั่งซื้อสินค้าที่กระทำจากช่องทางต่างๆ เริ่มตั้งแต่เวลาที่ลูกค้าสั่งซื้อสินค้า การจัดหาสินค้า การกระจายสินค้า จัดส่งและการชำระเงิน โดยไม่ได้คำนึงว่าคำสั่งซื้อนั้นๆมาจากช่องทางออนไลน์จากร้านค้า จากคอลเซ็นเตอร์ หรือจากแคตตาล๊อก ซอฟแวร์การบริหารการกระจายคำสั่งซื้อของเราให้มุมมองระดับโลกโดยสามารถเข้าถึงข้อมูลสินค้าคงคลังในขณะปัจจุบัน รวมทั้งสถานะคำสั่งซื้อและสถานที่

คุณสมบัติ และฟังก์ชั่น

  • ลดเวลาการจัดส่งและเพิ่มกำไรโดยการเพิ่มประสิทธิภาพการสรรหาสถานที่เติมสินค้าด้วยการจำแนกการบริการลูกค้าและการทำกำไร
  • บริหารเติมเต็มสินค้าด้วยข้อจำกัดที่หลายหลายเช่นข้อจำกัดของการหยุดเติมสินค้าและความจุในการเติมสินค้า หรือการกันสินค้าคงคลัง
  • อุปสรรคในการรวมสินค้าในกระบวนการไหลของสินค้าเพื่อจัดส่งลูกค้ารายเดียว
  • ดำเนินการจัดการสินค้าของผู้ขายที่นำสินค้ามาพักเพื่อรอส่งต่อ
  • บริหารผู้ค้าปลีก การเติมสินค้าผ่านกลยุทธ์เป้าหมายที่สร้างขึ้น
  • คาดการณ์และบริหารสินค้าขาดสต๊อก หรือความเป็นไปได้ของปัญหาลูกค้าสัมพันธ์และปัญหาการจัดส่ง